Inboedelwaardemeter

Hieronder vindt u een geautomatiseerde versie van de Inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars, dit is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen.

Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning.
 
Let op:
 • De Inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner maximaal € 4.850 bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300m˛;
 • De Inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. Daarnaast wordt geadviseerd om deze Inboedelwaardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met garantie tegen onderverzekering.
 
Netto maandinkomen hoofdkostwinner
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

Oppervlakte woning

Hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de woning, alsmede de buitenshuis aanwezige privé (berg) ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox.

Audiovisuele en computerapparatuur

Hieronder vallen:
 • alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur
 • alle soorten computerapparatuur (incl. spelcomputers).
 • alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur.
 • alle standaardsoftware
 • alle geluids-, beeld-, en informatiedragers (b.v. CD’s, DVD’s, diskettes, USBsticks)

Lijfsieraden
Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander materiaal, gesteente, mineraal, parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.

Bijzondere bezittingen
Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
 • verzamelingen
 • antiek
 • kunst
 • muziekinstrumenten.

Huurdersbelang
Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de huurwoning verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen. Als u eigenaar bent van het huis of het appartement hoeft u dus niets in te vullen.

Leeftijd hoofdkostwinner
Samenstelling huishouden


Netto maandinkomen hoofdkostwinner
Oppervlakte woning

Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd):

Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele en computerapparatuur? Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000?
Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden? Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000?
Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen? Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000?
Is het huurdersbelang meer dan € 6.000? Zo ja, welk bedrag boven € 6.000?

 

Nieuws

Alle maatschappijen

Goedkoop verzekeren
Goedkoopste verzekeringen
Goedkope verzekeringen

Snelmenu


(c) Copyright 2005 - 2018, www.verzekeringscenter.nl - Alle rechten voorbehouden.